Hogyan kapcsolódhat össze két ember, coach-coachee, mentor-mentorált, vezető-beosztott, terapeuta-páciens vagy akár két vadidegen ember? A kapcsolódás művészet vagy tudomány?
Ezekre a kérdésekre keresünk választ a tudomány szemszögéből.

A PCE tagjai, érdeklődő vezetők, HR szakemberek és coachok számára két workshop keretében a tudomány világából a hétköznapokba is be kívánunk hozni valamit a kapcsolódásról szóló modern ismeretekből. 2018. novemberében Dr. Ábrahám István nemzetközi hírű agykutató tartott workshopot kapcsolódásaink, világról alkotott véleményünk idegi mechanizmusainak alapjairól.

2019. március 5-én pedig Prof. Dr. Bányai Éva pszichológus, hipnóziskutató mutatja meg – szintén interaktív, gyakorlatias módon –, hogyan tudjuk laikusként is alkalmazni a hipnóziskutatás eredményeit annak érdekében, hogy gyors és stabil kapcsolódást érhessünk el akár egy ügyféllel, akár egy munkatárssal, akár hétköznapi emberi kapcsolatainkban.
Bányai Éva nemcsak a tudományt műveli világszínvonalon, hanem művészetét – művészi gyakorlatát – is annak, hogyan kapcsolódhat egyik ember a másikhoz. Gyertek, győződjetek meg erről saját szemetekkel, fületekkel, “hetedik érzéketekkel”!

Regisztráció: http://bit.ly/2DM7PEB

A workshop részletes programja:
“A műhely először történeti nézőpontból röviden összefoglalja a raport-fogalom kialakulását és történetét, kulturális meghatározóit, majd rátér a fogalom mai jelentését alkotó összetevők – a kölcsönös figyelem, a pozitív érzelem és a koordináció (interakciós szinkronitás) – szerepére a raport kialakulásában.
 
A raport fogalma évszázadok óta szorosan összefonódott a hipnózisban kialakuló szoros kapcsolattal a hipnotizőr és a hipnotizált között. Ezért a műhely gerincét munkacsoportunk több évtizedes kapcsolat-alakítással összefüggő hipnózis vizsgálatainak és eredményeinek bemutatása alkotja. 1982-től a világon elsőként olyan szociál-pszichobiológiai szemléletű interakciós vizsgálati paradigmát dolgoztunk ki, amelyben a hipnózis-interakció mindkét résztvevőjének attitűdjeit, magatartását, élményeit és élettani változásait párhuzamosan regisztráltuk és elemeztük, és így nyomon tudtuk követni a raport kialakulásának folyamatát. Vizsgálataink eredményeként a hipnózis alatti interakciós szinkronjelenségek (együttmozgás, együttlégzés, tükörtartás, stb.) előfordulási gyakorisága alapján különböző hipnózisstílusokat – raport-típusokat – írtunk le, és megállapítottuk, hogy a jellegzetes hipnózisstílusok az élet legfontosabb, szabályozó funkciót betöltő szoros személyközi kapcsolatainak stílusára emlékeztetnek.
 
A műhely végén – ha a résztvevők igénylik, aktív bevonásukkal – eredményeink alapján olyan gyakorlati javaslatokat fogalmazunk meg, amelyek alkalmasak a különböző célú – és ezért különböző stílusú – kapcsolatok kialakításának hatékony elősegítésére.”

 

Az előadó részletesebb bemutatása:
Prof. Dr. Bányai Éva pszichológus, hipnóziskutató, egyetemi tanár. Az ELTE Pszichológiai Doktori Iskola törzstagja, a Magatartáspszichológiai Program vezetője. A Magyar Hipnózis Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke, első női elnöke volt az Európai Hipnózis Társaságnak (European Society of Hypnosis) és a Nemzetközi Hipnózis Társaságnak (International Society of Hypnosis). Az aktív-éber hipnózis “feltalálója” és legavatottabb ismerője.

Regisztráció: http://bit.ly/2DM7PEB

HELYSZÍN: MEMO – Mesterek és Módszertanok Háza, 1077 Budapest, Wesselényi u. 73.

IDŐPONT: 2019.03.05., 16:00-20:00

RÉSZVÉTELI DÍJAK:
PCE tagoknak: 11 ezer Ft
A Magyarországi Coach Szervezetek (MCSz) valamely tagszervezetében érvényes tagsággal rendelkezőknek: 13 ezer Ft
A fenti két kategóriába nem tartozó, teljes díjat fizetőknek: 17 ezer Ft

A regisztráció érvényességét és a részvételt csak a díj előre utalása esetén tudjuk garantálni! Egyesületünk bankszámla száma: Raiffeisen Bank 12011351-01516867-00100009

Regisztráció: http://bit.ly/2DM7PEB