A Professzionális Coaching Egyesület programjainaktámogatójaA PCE programjainak támogatója

A Professzionális Coaching Egyesület programjainak támogatója

A Professzionális Coaching Egyesület programjainak támogatója

A PCE 2018-19-es évadjának utolsó szakmai estjéhez érkezünk. Alaposan körbejártuk a szervezeti kultúrák szinte minden aspektusát, de egy igen lényeges, egyre többször felbukkanó és sokszor problémaként kezelt területtel nem foglalkoztunk. Eddig. Májusi szakmai estünkön az interkulturalitás nézőpontjából vizsgáljuk meg az egyéni és a szervezeti tudatosságot.

Regisztráció: http://bit.ly/300vzhi

Magyar Attila, szervezetfejlesztési tanácsadó és PCM coach, az est első előadója, az énképről fog beszélni, arról a folyamatosan változó, dinamikus rendszerről, ami alapjaiban meghatározza az emberekhez, munkatársakhoz való viszonyunkat. Kitérünk arra is, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy elfogadottabbá, elfogadhatóbbá tegyük magunkat. Mindennapi, gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be azt a folyamatot, ami reálisabbá teszi önértékelésünket.

Eperjesi Amina PCC, Business & Executive coach, témája az interkulturalitás, a különböző kultúrák szervezeti ütközése, amit estünk második felében járunk körbe. Ez több szempontból is releváns téma, hiszen életünk különböző területein a mindennapjainkban látjuk, tapasztaljuk, hogy a kultúrális különbségek sok zavart, megnemértettséget és problémát tudnak okozni. Philippe Rosinski sok éve foglalkozik azzal, hogy a coaching eszköztárával, az egyén megélésén keresztül hogyan térképezhetjük fel a kultúrát a szervezetben. Arról is szót ejtünk, hogy ezt követően hogyan tudjuk a különbözőségeket erősségekké fordítani, tanulni belőlük.

Az est keretében arra igyekszünk rávilágítani, hogy a különböző kulturális jellemzők kiaknázásával hogyan juthatunk még nagyobb és fenntartható eredményhez az egyénekben rejlő potenciál felszabadításán keresztül. Megismerkedünk a Cultural Orientations Framework azaz COF nevű eszközzel, annak különböző dimenzióival és arra keressük majd a választ, hogy szakemberként mit tehetünk a kultúrális különbözőségek gazdagságának és bölcsességének kiaknázásáért és ezek erőforrássá fordításáért.

Regisztráció: http://bit.ly/300vzhi

Előadóink részletesebb bemutatása:

Magyar Attila, szervezetfejlesztési tanácsadó és PCM coach

„Több mint két évtizede foglalkozom szervezeti tanácsadással. Dolgoztam kis- és nagyvállalat belső és külső konzulenseként, beosztottként és irányítóként. Széleskörű tapasztalatokat szereztem a személyzet-kiválasztás, tréningek és támogató-fejlesztő folyamatok terén. Szervezetpszichológusi szakképzettségem, több éves vezetői gyakorlatom és többféle fejlesztési módszertanban szerzett jártasságom ad kellő alapot ahhoz, hogy ismereteimet mások számára is átadjam.”

Eperjesi Amina PCC, Business & Executive coach, a PCE elnökségi tagja

„Több éve dolgozom coachként, trénerként és tanítok coach képzésen mind angol- mind pedig magyar nyelven, valamint tréningeket, csapatépitőket is tartok mindkét nyelven. Az önismeretet és önfejlesztést tartom a legfontosabbnak mind egyéni fejlődés mind pedig a csapat, szervezet szempontjából, ezért szenvedélyesen szeretek minden olyan tevékenységben részt venni, ami az embereket saját maguk megismerésében, személyiségük és viselkedésük feltérképezésében előre mozditja.”

Regisztráció: http://bit.ly/300vzhi

RÉSZVÉTELI DÍJ:
– normál díj: 3000 Ft,
– nappali tagozatos diákoknak 1500 Ft,
– 2019-ra befizetett éves tagdíjjal rendelkező tagoknak a belépés ingyenes. (Többek között ezért is érdemes PCE tagnak lenni!)

Regisztráció: http://bit.ly/300vzhi

Köszönjük, ha hírünket viszed, és megosztod az eseményt, elküldöd a linket barátaidnak, munkatársaidnak, ismerőseidnek! Várjuk jelentkezésedet!

Üdvözlettel:
A PCE Vezetősége

A PCE 2019. januári és februári szakmai estjein eddig a szervezetek “betegségeivel” foglalkoztunk. Most, a tavasz közeledtével, kilépünk a sötétségből a fény felé. Eljött az idő, amikor a “gyógyulás”, újjászületés lehetőségeit és a gyógyítás eszközeit vizsgáljuk.
A gyógyulás úgy is megfogalmazható, mint az energiaáramlás helyreállítása. Az est első vendége, Frank Orsolya megismertet bennünket a physis fogalmával, és egy szemléletes képi modellben ragadja meg az emberi pszichés és fiziológiai energia áramlásának fontos jellemzőit. A physis-elmélet a pszichés és fiziológiai energia áramlásának alapvető dinamikáit ragadja meg a mikroszinttől (személyes fejlődés) a makroszintig (helyünk a természeti univerzumban). Alapvető térképet kínál bármilyen fejlődési és fejlesztői folyamat tervezéséhez és kivitelezéséhez.
Dr. Vizin Anita a reziliencia nyolc kompetenciáján keresztül mutatja be a lelki rugalmasságot és megküzdési képességet, kitérve arra, hogy maga a szervezet hogyan tudja mindezt támogatni, előmozdítani, illetve utalva a coach, a pszichológus és más segítő szakmákat is érintő közös pontokra.
Az előadásokat szokásunk szerint workshop jellegű, interaktív feldolgozó blokk követi.

Regisztráció: http://bit.ly/2TBZeNq

Előadóink részletesebb bemutatása:
Frank Orsolya PhD pszichológus, Gordon-instruktor
Az ELTE PPK-n végzett pszichológusként, emellett az F. Várkonyi Zsuzsa alapította Budapesti Gordon Iskolában szerezett okleveles Gordon-instruktori képesítést 2003-ban. Azóta vezet Szülői Eredményességi Tréningeket és családi kommunikációval kapcsolatos konzultációt.
Szakterületei: pályaválasztás, önmegvalósítás, karrier, életszerepeink összeegyeztetése, családon belüli kommunikáció, családi rendszerek dinamikái, szülőképzés, szülői szerep kiteljesítése, nehézségeinek meghaladása, a gyermeki fejlődés lélektana, tanulásmódszertan, tanulással kapcsolatos nehézségek.

Dr. Vizin Anita coach, tréner, jogász.
Az elmúlt 15 évben a büntetőbírói hivatásában találta meg először azt a küldetést, hogy közreműködhessen a megbillent egyensúly helyreállításában, egyfajta „rend” megteremtésében. Az évek előrehaladtával egyre inkább arra vágyott, hogy más eszközökkel, támogatólag tudjon hatni, és segíteni másokat a saját erőforrásaik és megküzdési stratégiáik felfedezésében és fejlesztésében, ezért ebből a felismerésből fakadóan elindult el a hivatásváltás útján. Jelenleg az Énerő Akadémia megálmodójaként coach és tréneri hivatásának fókuszában a reziliencia fejlesztés áll, mert meggyőződése szerint a megküzdési képesség és a lelki rugalmasság a mai gyorsan változó és kihívásokkal teli időkben az életképesség sava-borsa.
Magánéletében is rendszeresen keresi a kihívásokat, hogy saját határait feszegesse, és megismerje a holtponton átlendülés művészetét.

Regisztráció: http://bit.ly/2TBZeNq

Időpont: 2019. március 18., hétfő 18:30 – 20:30

Helyszín: Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér (1067 Budapest, Eötvös utca 10., az Oktogontól 2 percre)

RÉSZVÉTELI DÍJ:
– normál díj: 3000 Ft,
– nappali tagozatos diákoknak 1500 Ft,
– 2019-ra befizetett éves tagdíjjal rendelkező tagoknak a belépés ingyenes. (Többek között ezért is érdemes PCE tagnak lenni!)

Még nem követed Facebook oldalunkat?… pedig érdemes, mert sok érdekes tartalmat osztunk meg a coachinggal és a szervezetfejlesztéssel kapcsolatban.
Köszönjük, ha hírünket viszed, és megosztod az eseményt, elküldöd a linket barátaidnak, munkatársaidnak, ismerőseidnek! Várjuk jelentkezésedet!


Hogyan kapcsolódhat össze két ember, coach-coachee, mentor-mentorált, vezető-beosztott, terapeuta-páciens vagy akár két vadidegen ember? A kapcsolódás művészet vagy tudomány?
Ezekre a kérdésekre keresünk választ a tudomány szemszögéből.

A PCE tagjai, érdeklődő vezetők, HR szakemberek és coachok számára két workshop keretében a tudomány világából a hétköznapokba is be kívánunk hozni valamit a kapcsolódásról szóló modern ismeretekből. 2018. novemberében Dr. Ábrahám István nemzetközi hírű agykutató tartott workshopot kapcsolódásaink, világról alkotott véleményünk idegi mechanizmusainak alapjairól.

2019. március 5-én pedig Prof. Dr. Bányai Éva pszichológus, hipnóziskutató mutatja meg – szintén interaktív, gyakorlatias módon –, hogyan tudjuk laikusként is alkalmazni a hipnóziskutatás eredményeit annak érdekében, hogy gyors és stabil kapcsolódást érhessünk el akár egy ügyféllel, akár egy munkatárssal, akár hétköznapi emberi kapcsolatainkban.
Bányai Éva nemcsak a tudományt műveli világszínvonalon, hanem művészetét – művészi gyakorlatát – is annak, hogyan kapcsolódhat egyik ember a másikhoz. Gyertek, győződjetek meg erről saját szemetekkel, fületekkel, “hetedik érzéketekkel”!

Regisztráció: http://bit.ly/2DM7PEB

A workshop részletes programja:
“A műhely először történeti nézőpontból röviden összefoglalja a raport-fogalom kialakulását és történetét, kulturális meghatározóit, majd rátér a fogalom mai jelentését alkotó összetevők – a kölcsönös figyelem, a pozitív érzelem és a koordináció (interakciós szinkronitás) – szerepére a raport kialakulásában.
 
A raport fogalma évszázadok óta szorosan összefonódott a hipnózisban kialakuló szoros kapcsolattal a hipnotizőr és a hipnotizált között. Ezért a műhely gerincét munkacsoportunk több évtizedes kapcsolat-alakítással összefüggő hipnózis vizsgálatainak és eredményeinek bemutatása alkotja. 1982-től a világon elsőként olyan szociál-pszichobiológiai szemléletű interakciós vizsgálati paradigmát dolgoztunk ki, amelyben a hipnózis-interakció mindkét résztvevőjének attitűdjeit, magatartását, élményeit és élettani változásait párhuzamosan regisztráltuk és elemeztük, és így nyomon tudtuk követni a raport kialakulásának folyamatát. Vizsgálataink eredményeként a hipnózis alatti interakciós szinkronjelenségek (együttmozgás, együttlégzés, tükörtartás, stb.) előfordulási gyakorisága alapján különböző hipnózisstílusokat – raport-típusokat – írtunk le, és megállapítottuk, hogy a jellegzetes hipnózisstílusok az élet legfontosabb, szabályozó funkciót betöltő szoros személyközi kapcsolatainak stílusára emlékeztetnek.
 
A műhely végén – ha a résztvevők igénylik, aktív bevonásukkal – eredményeink alapján olyan gyakorlati javaslatokat fogalmazunk meg, amelyek alkalmasak a különböző célú – és ezért különböző stílusú – kapcsolatok kialakításának hatékony elősegítésére.”

 

Az előadó részletesebb bemutatása:
Prof. Dr. Bányai Éva pszichológus, hipnóziskutató, egyetemi tanár. Az ELTE Pszichológiai Doktori Iskola törzstagja, a Magatartáspszichológiai Program vezetője. A Magyar Hipnózis Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke, első női elnöke volt az Európai Hipnózis Társaságnak (European Society of Hypnosis) és a Nemzetközi Hipnózis Társaságnak (International Society of Hypnosis). Az aktív-éber hipnózis “feltalálója” és legavatottabb ismerője.

Regisztráció: http://bit.ly/2DM7PEB

HELYSZÍN: MEMO – Mesterek és Módszertanok Háza, 1077 Budapest, Wesselényi u. 73.

IDŐPONT: 2019.03.05., 16:00-20:00

RÉSZVÉTELI DÍJAK:
PCE tagoknak: 11 ezer Ft
A Magyarországi Coach Szervezetek (MCSz) valamely tagszervezetében érvényes tagsággal rendelkezőknek: 13 ezer Ft
A fenti két kategóriába nem tartozó, teljes díjat fizetőknek: 17 ezer Ft

A regisztráció érvényességét és a részvételt csak a díj előre utalása esetén tudjuk garantálni! Egyesületünk bankszámla száma: Raiffeisen Bank 12011351-01516867-00100009

Regisztráció: http://bit.ly/2DM7PEB

Szeretettel várunk a Professzionális Coaching Egyesület januári szakmai klubestjén!

Időpont: 2019. január 21., hétfő 18:30 – 20:30

Helyszín: Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér (1067 Budapest, Eötvös utca 10., az Oktogontól 2 percre)

Vendégeink: 

Dr. Fedor Béla, pszichiáter, kiképző pszichodráma pszichoterapeuta, szupervízor.
Dr. Ludvigh Károly, coach, szervezetfejlesztő, pszichiáter, a PCE elnöke.

Januári klubestünk igazi csemege lesz. Akik rendszeresen járnak rendezvényeinkre, megszokhatták már az interaktivitást. Mindig szentelünk időt a párbeszédre meghívott szakértőink és a hallgatóság között, illetve eszme- és tapasztalatcserére, együtt-gondolkodásra közönségünk tagjai körében. Januári rendezvényünk gyakorlatilag teljes egészében műhely módszertanú lesz, mert hisszük, hogy így tudunk a legtöbbet tanulni szakértőinktől és egymástól.

Estünk témája a szervezetpatológia, a szevezeti kultúrából (is) eredeztethető szervezeti személyiségzavarok.

Szakértőink, Dr. Fedor Béla és Dr. Ludvigh Károly pszichiáterek, pszichoterapeuták, akik jelentős szervezet-fejlesztési tapasztalatokkal is rendelkeznek. Az est folyamán Ludvigh Károly vázlatosan szemlélteti a szervezeti szempontból is értelmezhető patopszichológiai kategóriákat, a személyiségfejlődési folyamatot és ezek szervezeti leképeződéseit. A „nagy egész”-ből aztán vizsgálódásunkat beszűkítjük a személyiségzavarok szintjére.

A közönség által hozott példákat, eseteket Fedor Béla segítségével fogjuk megjeleníteni pszichodramatikus módszertannal, drámaszínházi eszközökkel. Az est záró részében igyekszünk megfogalmazásokat tenni, szempontokat, ajánlásokat adni – ugyancsak a közönség aktív részvételével.

Jelentkezés: http://bit.ly/2CHPet1

Előadóink részletesebb bemutatása:

Dr. Fedor Béla: „Orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta, kiképző pszichodramatista és szupervizor vagyok. Hat éven át voltam elnöke a Magya Pszichodráma Egyesületnek (jelenleg alelnöke vagyok) és három évig a Magyar Pszichoterápiás Tanács elnökségi tagja. Az utóbbi két évben egy EU-s szociodráma projektet vezettem, egy készülő következőben tanácsadóként veszek részt. Munkám orvosi tevékenységből, pszichodráma oktatásból, coach képzésből tevődik össze. Szeretek vízen lenni (kajak, vitorlázás) és leginkább alkotni.”

Dr. Ludvigh Károly: A 25 éves Stratego Kft. tulajdonos-ügyvezetője.

Jó 30 éves pszichoterapeuta, 25 éves tréneri, 20 éves szervezet-fejlesztő tanácsadói tapasztalat, 17 éve Executive és Business Coach; az ICF 2015-ös, „Az Év Coacha” díjazottja.

Lélektani alapképzettség, MBA, Változás és válság-menedzsment posztgraduális és egyéb módszer-specifikus tanulmányok.

Nagyvállalati, illetve multinacionális környezetben eltöltött évek: alkalmazotti – vezetői, értékesítési – saját-élmények.

2017 tavasza óta a PCE elnöke, 2018 januárjától a PPKE BTK Társadalom- és Szervezet-pszichológia szakirányának mesterképzős hallgatói számára a Tréning módszertan és a Szervezetfejlesztés oktatója, valamint az Intézményi megfigyelés kurzusának vezetője coaching, illetve szupervízió módszertannal.]

Legkedvesebb területem a változás; a változás rendszerben – közeli és távoli összefüggésekben – való megközelítése, az egyén és a szervezetek kölcsönhatásai: hogyan tükröződik az egyén a rendszerben és viszont, és hogyan formálja egyik a másikát. A jungi értelemben vett árnyék a szervezetekben is jelen van, és, ha elsőre nem is látszik: része és alakítója a rendszernek.

A többi szabályos: család, már – szinte – felnőtt gyerekek, kutyák, futás, zene.

Ha idő van, minden van…

Részvételi díj: 3000 Ft. (Diákoknak 1500 Ft) 2019-ben tagdíjfizetést teljesítő tagjainknak részvételi díj mentes.

Jelentkezés: http://bit.ly/2CHPet1

További információ rólunk: www.procoaching.hu
Még nem követed Facebook oldalunkat?… pedig érdemes, mert sok érdekes tartalmat osztunk meg a coachinggal és a szervezetfejlesztéssel kapcsolatban.

Köszönjük, ha hírünket viszed, és megosztod az eseményt, elküldöd a linket barátaidnak, munkatársaidnak, ismerőseidnek! Várjuk jelentkezésedet!

Üdvözlettel:
A PCE Vezetősége

40 kérdés a motivációvesztésről – Sztorik az érzelmekről, kultúráról és a mélyről.

2018 utolsó klubestjének első felében az érzelmek és kultúrák, a motivációvesztés összefüggéseit vizsgáljuk meg. Megismerkedünk a vállalati vitalitás fogalmával, és ehhez kapcsolódóan a motivációt, motivációvesztést, szélsőséges esetben akár kiégést is előidéző szervezeti tényezőkkel.
Előadóink nap mint nap, működő szervezetekben vizsgálják ezeket a kérdéseket Vállalati Vitalitás Index felmérésük segítségével. Olyan valós példákat, sztorikat és tanulságokat fognak megosztani velünk, amelyeket saját gyakorlatunkba is átültethetünk.
Az est második felében, – immár hagyomásnak mondható módon, – interaktív csoport(ok)ban történő feldolgozással az attitűdök és az ünnep a szervezetben témakörét vesszük nagyító alá.
Ünnepi meglepetéssel is készülünk nektek, hiszen közeleg a karácsony, és egy másik neves évforduló is aktuális a PCE életében…

Vendégeink: Borbély László, színészi múlttal rendelkező coach, szervezetfejlesztő és Békési Gábor MBA szervezetfejlesztő, vállalatgazdasági tanácsadó.

Jelentkezés: http://bit.ly/2QM8GMK

A 2018-19 évad előző estjeihez hasonlóan most is interaktív, a résztvevők véleményét, tudását felhasználó módon dolgozzuk fel témánkat.

Előadóink részletesebb bemutatása:

Borbély László: Színész múltjából hozott előadókészségét és márkaépítésben szerzett másfél évtizedes tapasztalatait is hasznosítja, 17 év saját cégvezetői múlttal, több, mint 10 éve szervezetfejlesztőként és üzleti coachként segíti különböző szervezetek vezetőit, ezt támogatja vlogja, a www.laszloborbely.coach .

Békési Gábor (MBA): Multinacionális és magyar vállalatoknál szerzett 20 év értékesítési, 15 év vezetöi és 10 év tréner/tanácsadói tapasztalattal rendelkezik. Egyetemi oktató a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi marketing tanszékén. Vezetési tanácsadóként kis-, közép- és nagyvállalatok vezetőit támogatja. A dolgozói attitűdkutatás szakértője.

Részvételi díj: 3000 Ft. (Diákoknak 1500 Ft) 2018-ban tagdíjfizetést teljesítő tagjainknak részvételi díj mentes.

Jelentkezés: http://bit.ly/2QM8GMK

Még nem követed Facebook oldalunkat?… pedig érdemes, mert sok érdekes tartalmat osztunk meg a coachinggal és a szervezetfejlesztéssel kapcsolatban.

Köszönjük, ha hírünket viszed, és megosztod az eseményt, elküldöd a linket barátaidnak, munkatársaidnak, ismerőseidnek! Várjuk jelentkezésedet!

Üdvözlettel:
A PCE Vezetősége

Egy szervezet kultúrájának fontos része a kommunikáció. Vajon eszünkbe jut-e a pletyka szó, amikor szervezeti kommunikációról beszélünk? Pedig a kommunikáció informális szintjének, így a kultúrának is fontos része a pletyka. Ez az a kommunikációs folyamat, amikor az információk, – gyakran hiteles és ellenőrzött adatok alapján, – nem ellenőrizhető utakon és jelentősen torzulva cserélnek gazdát. Ez a belső kommunikációs forma lehet veszélyes, de lehet konstruktív is. A kérdés az, hogy tudjuk-e kezelni, ki tudunk-e igazodni a szervezeti belső kommunikáció útvesztőjében. Lesz-e összeütközés a formális és informális kommunikációban? Mit tehetünk, hogy a pletyka erősítse a szervezeti kultúrát, reziliensebbé tegye a szervezetet? Van erre mód egyáltalán?

Jelentkezés: http://bit.ly/2T0v6Is

Sok, hasonló kérdés merülhet fel a pletykával kapcsolatban. Szvetelszky Zsuzsa, a szervezeti pletykák szakértője ezekhez hasonló kérdésekre keresi a választ. A PCE novemberi szakmai estjén kutatásainak eredményéből oszt meg velünk néhány fontos részletet.

A 2018-19 évad előző estjeihez hasonlóan most is interaktív, a résztvevők véleményét, tudását felhasználó módon tekintünk rá a pletykára, mint a szervezeti kultúra fontos részére.

Jelentkezés: http://bit.ly/2T0v6Is

Előadónk: Szvetelszky Zsuzsa szociálpszichológus, az ELTE BTK tanársegédje, akinek kutatási területe a pletyka pszichológiája.

Részvételi díj: 3000 Ft. (Diákoknak 1500 Ft) 2018-ban tagdíjfizetést teljesítő tagjainknak részvételi díj mentes.

Helyszín: EÖTVÖS 10 KÖZÖSSÉGI ÉS KULTÚRÁLIS SZÍNTÉR, 1067 Budapest, Eötvös utca 10.

A kapcsolódás tudománya és művészete

Mi az, ami lehetővé teszi azt, hogy családokat, baráti közösségeket, szervezeteket, vállalatokat és társadalmat alkotva mi, emberek a világot formáljuk?

Sok választ lehet adni erre a kérdésre, egyben azonban biztosak vagyunk: az egymáshoz kapcsolódás képessége az egyik fontos tényező.
a

Hogyan kapcsolódhat össze két ember, coach-coachee, mentor-mentorált, vezető-beosztott, terapeuta-páciens vagy akár két vadidegen ember?

A kapcsolódás művészet, vagy tudomány?

Ezekre a kérdésekre keresünk választ – a tudomány szemszögéből.
A PCE tagjai és érdeklődő vezetők, HR-esek, coachok számára két workshop keretében szeretnénk a tudomány világából a hétköznapokba is lehozni valamit a kapcsolódásról szóló ismeretekből.
  • Két workshop kapcsolódásról az agy, az elme lehetőségeinek tükrében.
  • Két, a saját szakterületén kiemelkedő tudással rendelkező előadó.

Ezt kínáljuk desszertként a 2018-19 PCE évad szakmai estjei mellé!

2018. november 15-én vendégünk Dr. Ábrahám István nemzetközi hírű agykutató, aki a kapcsolódásaink, világról alkotott véleményünk idegi mechanizmusainak alapjairól nemcsak beszélni fog, de gyakorlatokkal, interaktív módon be is vonja majd a résztvevőket a megismerés folyamatába.

Az évad második workshopján, 2019. március 5-én Dr. Bányai Éva pszichológus, hipnóziskutató mutatja meg, – szintén interaktív, gyakorlatias módon, – hogyan tudjuk laikusként is alkalmazni a hipnóziskutatás eredményeit annak érdekében, hogy gyors – stabil -kapcsolódást érhessünk el, akár egy ügyféllel, akár egy munkatárssal, akár hétköznapi emberi kapcsolatainkban.

Regisztráció: http://bit.ly/2Q4hF8N

Előadóink részletesebb bemutatása:

 Dr. Ábrahám István

Ábrahám István agykutatóProf. Dr. Ábrahám István neuroendokrinológus, egyetemi tanár, az MTA doktora; Elnök, Idegtudományi Centrum; Kutatásvezető, Szentágothai János Kutatóközpont; Igazgatóhelyettes, Élettani Intézet, Általános Orvostudományi Kar, Pécsi Tudományegytem.——–

 a  

Dr. Bányai Éva

 pszichológus, hipnóziskutató, egyetemi tanár. Az ELTE Pszichológiai Doktori Iskola törzstagja, a Magatartáspszichológiai Program vezetője. A Magyar Hipnózis Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke, első női elnöke volt az Európai Hipnózis Társaságnak (European Society of Hypnosis) és a Nemzetközi Hipnózis Társaságnak (International Society of Hypnosis).
a
a
a
————-
a

Regisztráció: http://bit.ly/2Q4hF8N

RÉSZVÉTELI DÍJAK:

PCE tagoknak:

I. workshop: 11 ezer Ft
I. + II. workshop együtt 20 ezer Ft
————-

A Magyarországi Coach Szervezetek (MCSz) valamely tagszervezetében érvényes tagsággal rendelkezőknek:

I. workshop: 13 ezer Ft
I. + II. workshop együtt 24 ezer Ft
————-

A fenti két kategóriába nem tartozó, teljes díjat fizetőknek:

I. workshop: 17 ezer Ft
I. + II. workshop együtt 30 ezer Ft
————-
Helyszín: MEMO – Mesterek és Módszertanok Háza, 1077 Wesselényi utca 73.
Időpont: 2018.11.15. 16:00 – 20:00.  és 2019.03.05. 16:00-20:00. 
A regisztáció érvényességét és a részvételt csak a díj előre utalása esetén tudjuk garantálni!
Egyesületünk bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank 12011351-01516867-00100009
Célszerű tehát a regisztrációs űrlap kitöltése után a megfelelő díjat azonnal leutalni.