Hogyan lesz valakiből coach? Ennél is mélyrehatóbb kérdés az, hogy miért is lesz valakiből coach. A Professzionális Coaching Egyesület a megfontolt mérlegelést javasolja az általunk fontosnak tartott szakmaiság nézőpontjából. A coaching gyakorlása a képzett coachok teljes, komplex emberi viszonyrendszerének hitelességét követeli meg. Mindez alapvetően járul hozzá a coach professzionális identitásának felépítéséhez. A professzionális coaching sajátos jellemzői

 • A coachok legtöbbször az ügyfél szakmai környezetében folytatják munkájukat. Mindemellett a professzionális coaching jellemzője a coachingban részesülő ügyfél támogatása nemcsak a szakmai, de az emberi oldal szempontjából egyaránt.
 • A professzionális coachok támogatják ügyfeleiket abban, hogy megtalálják saját megoldásaikat, hogy elérhessék személyes céljaikat a felvetett témák mentén.
 • A professzionális coaching nem olyan módszer, amely kizárólagos elvárásokat fogalmaz meg, mint például kizárólag a teljesítmény előmozdítását célozza, vagy akár elővetíti a szervezettől való elszakadást. Abban segíti az ügyfeleket, hogy konstruktív, önkritikus gondolkodással elvezesse őket ahhoz a látásmódhoz, amelynek segítségével megvalósíthatják céljaikat, higgadtan, kényelmesen és hatékonyan mérlegelve a különböző szempontokat.

A coachok elkötelezettsége

 • A coachoknak mindig gondoskodniuk kell arról, hogy a coaching folyamat a megrendelő szervezettel és az ügyféllel előre egyeztetett megállapodás keretein belül maradjon.
 • A coachok folyamatos önértékelést folytatnak saját tapasztalataikat és korlátaikat illetően, és nyitottak szemmel járnak a különböző megközelítéseket illetően.

A professzionális coachok missziója az igényes coaching elterjesztése, a magas színvonalú szakmai munka népszerűsítése, a coaching etikai szabályainak folyamatos betartása és tisztelete.  A szakmai karrier útja

Elvárás, hogy a coach, mint egyén rendelkezzék olyan előfeltételekkel, mint például a szervezeti ismeretek, alapvető coaching képzés, önképzés illetve a folyamatos továbbképzés, a szupervízió és az önreflexió.

A coaching emberi és szakmai érettséget kíván, ezért általában a coachcsá válás a korábbi szakmai tapasztalatokra épülő karrierváltás eredménye. A coachok szakmai előélete sokszínű lehet; különböző felelősségi szintekről jöhetnek, de egységesen elmondható, hogy alaposan ismerniük kell az üzleti világ működési kontextusát. A szervezetek különböző vezetési és irányítási gyakorlatára lehet rálátásuk, mint pl. multinacionális vállalatok, a kis és középvállalkozások vagy a közszféra tapasztalataival lehetnek felvértezve. Ez a szakmai háttér tápláló forrásául szolgálhat a későbbi coachok identitásának. Tulajdonképp minden coachnak képesnek kell lennie arra, hogy átlássa és megértse az adott szervezeti kultúrát, amelyben coachként dolgozik, anélkül hogy ítélkezne az ügyfél üzleti tapasztalatai felett. Coaching alapképzés és folyamatos továbbképzés A professzionális coachok számára a képzés és önképzés egy sosem szűnő folyamat: tehát a képzés és továbbképzés egymást kiegészítő lépések. A coaching alapképzettség általában több hónapos emberi és szakmai érési folyamat alatt szerezhető meg. Előfordul, hogy például három intenzív héten át, vagy több egymást követő hétvégén zajlik, és magában foglalja a következő alapvető ismeretek elsajátítását:

 • Az etikai alapelvek ismeretét
 • A coachoktól elvárható hozzáállást
 • Módszertani ismereteket: mint például az előkészítő munka, a megkeresések elemzése, a célok meghatározása, a coaching keretei és módszerei, a megállapodás létrehozása.
 • A különböző társ-diszciplinákból eredő elméleti alapokat: szociológiai, pszichológiai, pszicho-analitikai, pszicho-szociológiai ismeretek, és a különböző modellek és módszerek megismerése (pl. neuro-lingvisztikus programozás, tranzakcióanalízis, helyzetállítás, stb.)
 • És természetesen a coaching gyakorlati megtapasztalását, a képzés alapvető és elválaszthatatlan részeként, mert ez által alakíthatják ki a leendő coachok saját coaching megközelítésüket és stílusukat. A kizárólag elméleti képzésből álló coaching oktatás tehát nem elégséges.

A folyamatos továbbképzés biztosítja a coachok folyamatos fejlődését teljes szakmai karrierjük folyamán. Lehetővé teszi számukra, hogy folyamatosan új technikákat ismerjenek meg és sajátítsanak el, hogy tágítsák referencia- és tapasztalati bázisukat és növeljék elméleti tudásukat. Coachképző intézmények: Magyarországon több tucat coachképző intézmény működik, különböző háttérintézmények és módszertani iskolák keretein belül. Mielőtt a leendő coach döntést hozna, célszerű felvennie a kapcsolatot a látószögébe került intézmények vezetőivel. A coachképző intézmények egy része akkreditált intézmény. Miért fontos a szupervízió? A szupervízió egyetlen támogató szakmában sem hagyható el. A coachok számára a szupervízió lehetővé teszi szakmai teljesítményük folyamatos elemzését egy náluk tapasztaltabb szakember támogatásával. A szupervízió során megnyílik a lehetőség a fejlődés, a továbblépés, a reflexivitás irányába, ezáltal szakmailag építő formája lehet a folyamatos szakmai tapasztalatcserének. A szupervizorok küldetése elősegíteni a túlzott érzelmi bevonódás elkerülését és új látószögből, friss szempontból rávilágítani a coachnak a továbblépés útjára. A coachok számára mindez azt jelenti, hogy elakadások és kétségek esetén a szupervízió tanácsot adhat és támogatást nyújthat. A szupervízióra etikai szempontból is szükség van, a coach szakmai identitásának meghatározásához is. A szupervízió egyéni és csoportos is lehet, de nem helyettesítheti a coach saját magán végzett önismereti munkáját. Ki lehet szupervizor? A szupervizor rendszerint egy tapasztalt coach, klinikai érzékkel illetve széles körű elméleti ismeretekkel és tapasztalati, referencia-bázissal. A szupervizor megtalálásához több szóba jöhető embert kell a coachnak megismernie, mielőtt kiválasztja a megfelelőt. A kiválasztott szupervizor nem lehet a coach saját pszichoterapeutája vagy pszichológusa, sem pedig a trénere a szupervízió idején. Miért szükséges az önismereti munka? A coach folyamatos önismereti munkája, önreflexiója hozzájárul a szakmai hitelességhez és identitáshoz. Egyike a szakmai fejlődés útján szükséges eszközöknek, ugyanúgy mint a tréning és a szupervízió. Valójában a coach épüléséhez a technikai ismereteknél is jobban hozzájárul az önismereti munka.

 • A coach attitűdjéhez alapvetően szükséges, hogy az illető tisztában legyen saját magával és emberi kapcsolatainak természetével.
 • Csak ez a mély önismereti munka alapozhatja meg azt, hogy a coachok be tudják azonosítani saját vágyaikat és céljaikat és be tudják határolni a szürke zónát és erőteljesen dolgozni tudjanak saját kapcsolataikon, valamint felismerjék saját korlátaikat.
 • Az önelemző munkának köszönhetően a coach képessé válik arra, hogy elkerülje az olyan csapdákat, mint például a projekció (saját problémájának kivetítése másra) amely azt jelezné, hogy összekavarodott a coach és az ügyfél problémája. Ennek elkerülése mind a coach, mind pedig az ügyfél érdeke.

Számos coachképző intézmény megköveteli az önismereti munkát, mint belépési feltételt. Hogyan kezdjünk coach-ként praktizálni? A coaching piac igen zsúfolt, akár azt is mondhatjuk, hogy telített. Becslésünk szerint akár négy-öt évbe is beletelhet, amíg egy coach felépíti a klientúráját. A legtöbb coach részmunkaidőben dolgozik, valami más tevékenység (mint pl. tréneri, tanácsadói, pszichológusi, pszichiáteri munka) mellett. Az első ügyfelek

A coaching bővülő iparág. Az új munka-attitűd metszéspontjában részben az új technológiák állnak, amelyek megváltoztatták az emberi kapcsolatokat, megnövelve a stresszt és a bizonytalanságot. Másrészről a szakmai területeken jelentkező társadalmi integráció elvárás lett; a munkahelynek a kreatív alkotás színhelyét kell megteremtenie. Mindebben hatékony támogatást nyújthat a coaching.

Érdemes azonban megvizsgálni a következő lehetőségeket:

 • Széleskörű kapcsolatrendszert fontos kiépíteni, hiszen ebből a kapcsolatrendszerből jönnek majd várhatóan a megbízások.
 • Hasznos lehet bekapcsolódni valamely tanácsadó cég munkájába, mert ezzel megszerezhetjük a szükséges referenciákat. Óvakodni kell azonban az olyan kizárólagosságtól és összeférhetetlen vagy etikai szabályszegésre ösztönző kapcsolatoktól, amelyek korlátozzák a további esélyeinket.

Pozicionálás és ismertté válás A pozicionálás természetéből adódóan dinamikus dolog. Mielőtt megismernek bennünket a piacon, célszerű felmérni a lehetőségeket ellenőrzött források segítségével és megfigyelni, hogyan változtak a folyamatok az utóbbi néhány évben. Célszerű szélesebb palettával a piacra lépni, és később szűkíteni a kínálatunkat, miután megszereztük a szakmai ismertségünket. Referenciák szerzése A referenciákra egyre nagyobb szükség lesz, ahogy a piac fejlődik. Sok szervezet konzultációkat szervez, hogy megismerjék a szóba jöhető coachokat. Mások listákat vezetnek, ahogy a szükségleteik nőnek; saját ismeretségi körükön belülről, vagy például az akkreditált coachokat számba véve.