Research paper on diabetes and obesity


A JNK emellett a Bcl-2 feh6rj6k foszforililisival a sejtek apopt6zisk6szs6g6t is fokozza.

 1. A stop charco a cukorbetegség kezelésének
 2. Diabesity - Publications Office of the EU
 3. People with pre-diabetes who drop substantial weight may ward off type 2 diabetes -- ScienceDaily
 4. Genes & Nutrition | Articles
 5. Global epidemiology of prediabetes - present and future perspectives. - Abstract - Europe PMC
 6. Diétás szabályok cukorbetegség esetén
 7. Cukorbetegség kezdeti jelei
 8. Bab cukorbetegség kezelésére sah

A mitokondriilis zsirsav-oxidici6 er6sod6se noveli a reaktiv oxig6nszirmaz6k ok ROS termel6d6s6t, 6s az oxidativ stressz a JNK aktivitisit kozvetlenul, illetve ER-stresszen keresztul egyarint fokozza. A sot6t szaggatott vonalak aktivilist, a viligos szaggatott vonalak gitlist, a folytonos vonalak pedig italakulist jeleznek response"-nak UPR nevezik [20].

research paper on diabetes and obesity

Jôl lâthatô tehât, hogy a sejtekben felgyulemlo zsir-acil-KoA tôbbféle môdon is zavart okoz a sejt mukôdé-sében, ezért protektiv szerepe lehet minden olyan me-chanizmusnak, amely zsiracil-KoA-felhasznâlâssal jâr, és igy tehermentesiti a 2-oxidâciôt. A telitett és telitetlen zsirsavak kiegyensulyozott kinâlata esetén ilyen meneku-lo utvonalként szolgâlhat a trigliceridszintézis.

Igaz, hogy ennek diglicerid intermediere nôvelheti a PKC-ak-tivitâst, mégis egyre tôbb adat utal arra, hogy az ectopiâs zsirraktârozâs - a korâbban uralkodô nézettel szemben - inkâbb védo, mintsem kivâltô vagy sulyosbitô tényezo-je a lipotoxicitâsnak [23].

DOI: Bevezetés: A metabolikus szindróma előfordulása és jelentősége az elhízás prevalenciájával arányosan megnövekedett. Diagnosztizálása különböző kritériumrendszerek segítségével történhet.

Ha telitetlen zsirsavbôl lénye-gesen kevesebb âll rendelkezésre, a trigliceridszintézis elakad [24]. Ezen tud segiteni a sejt sajât deszaturâciôs aktivitâsa.

research paper on diabetes and obesity

A deszaturâzok fokozott research paper on diabetes and obesity csôkkent aktivi-tâsânak elonyôs vagy elonytelen kôvetkezményeirol el-lentmondâsos adatok lâttak napvilâgot. Ez feltehetoleg azzal magyarâzhatô, hogy mûkôdésukre a trigliceridrak-târak zsirszôvetben valô felépitéséhez is szukség van, tehât a deszaturâzdefektus mâr az elhizâst lehetetlenné teszi, igy megelozheti a lipotoxicitâst in vivo.

A kôzvetle-nul telitett zsirsavakkal kezelt sejtek esetében azonban a deszaturâz aktivitâs hiânya sulyosbitja a lipotoxicitâst, mig a deszaturâciô fokozâsa védohatâsu [25, 26].

Global epidemiology of prediabetes - present and future perspectives.

A telitett és telitetlen zsirsavak eltéro toxicitâsânak sa-jâtos magyarâzatâul szolgâlhat az az uj megfigyelés, amely szerint az ER-membrân lipidkomponensei telitett-ségének megvâltozâsa ônâllô stresszstimulust jelent. Az IRE-1a és a PERK ER-stresszreceptorok ugyanis nem csupân az éretlen fehérjék luminâlis felhalmozôdâsâra, hanem a membrânlipidekbe beépult telitett és telitetlen zsirsavak arânyânak elobbi javâra valô eltolôdâsâra is mu-kôdésbe lépnek, amitol ugyancsak beindulnak az UPR-re jellemzo jelâtviteli utvonalak [27].

Zsirsavtultengés és inzulinrezisztencia A sejtfelszini receptorhoz kôtôdo inzulin hatâsai jelentos részben az inzulinreceptor-szubsztrât IRS nevu jelâtviteli fehérje kôzvetitésével érvényesulnek a célsejtekben. Az IRS négy izoformâja kôzul az 1-es IRS-1 talâlhatô meg a legtôbb sejttipusban, és a hormonhatâs érvénye- sülésében ennek van legáltalánosabb szerepe [28].

Az inzulin-jelátvitel részeként az IRS-l az aktivált inzulinre-ceptorhoz kapcsolódik, és számos tirozinoldalláncon foszforilálódik.

[Glycated hemoglobin as an option in screening for metabolic syndrome]

Ezen a ponton a szignalizáció azonban modulálható, mégpedig leginkább az IRS-l néhány sze-rinoldalláncának foszforilációjával, ami a jeltovábbÍtást akadályozza. Az IRS-l szerinkinázok ezért kulcsszerepet játszanak az inzulinrezisztencia kialakulásában. Szerencsés genetikai konstelláció esetén a ß-sejtek jól alkalmazkodnak a megnövekedett terheléshez, és ez az állapot tartósan stabilizálódhat. A zsÍrsavtúltengés azonban research paper on diabetes and obesity esélyét is rontja, mivel a lipotoxicitás a ß-sejteket is érinti, csökkentve adaptációs képességüket, illetve fokozva apoptóziskészségüket.

Tartós zsÍrsavtúltengés azonban akadályozza a ß-sejt-funkctöt és csökkenti a ß-sejt-tömeget [3O].

Obese Teens Face Higher Risk for Kidney Disease: Study

Ilyenkor ugyanis dominánssá válnak a negatÍv hatások, amelyek a már részletezett oxidatÍv és ER-stressz tózvetÍtésével érvényesülnek. Az inzulinrezisztencia ezért magukban a ß-sejtekben is fontos, és sajátos módon járul hozzá a diabetes kialakulásához.

Az elhÍzáshoz kapcsolódó diabetes szempontjából különösen érdekes, hogy a lipotoxicitás csökkenti a sejtek inzulin iránti érzékenységét, és ezzel egyidejuleg diabetes and bowel problems a hasnyálmirigy ß-sejtjeinek i nzulintermelését és -túlélését.

research paper on diabetes and obesity

A lipotoxicitásra irányuló kutatások számos, korábban is megfigyelt összefüggésre adnak új magyarázatot, és az elhÍzáshoz kapcsolódó anyagcsere-betegségek megetö-zésének, illetve gyógyÍtásának új stratégiáit kÍnálják.

A telÍtett és telÍtetlen zsÍrsavak eltéra hatásainak és együt-tes hatásainak tanulmányozása paradigmaváltást eredmé-nyezhet az ectopiás zsÍrfelhalmozódás patológiás funkci-ójának megÍtélésében is.

The Impact of Obesity on the Cardiovascular System

A zsirsavak altal indukalt es karos sejtvalaszokat generalo jelatviteli folyamatok a metabolikus szindroma es a diabetes terapiajanak uj celpontjait kinaljak. Az egyik legelterjedtebb antidiabetikumrol, a met-forminrol is kimutattak, hogy különbözo stresszallapo-tokban gatolja a JNK aktivalodasat, ami összefügghet a sejtvedo hatasaval [].

 • Cukorbetegség elleni természetes szerek
 • The Impact of Obesity on the Cardiovascular System
 • Go to: References 1.
 • Eritrit cukorbetegeknek
 • Obesity - A Google Tudós mutatói
 • [Glycated hemoglobin as an option in screening for metabolic syndrome]
 • If, however, they lose weight their chances may be lowered, experts say.

A szerzo a cikk v6gleges viltozatit elolvasta 6s jovi-hagyta. Erdekeltsegek: A szerzonek nincsenek 6rdekelts6gei, ame-lyek a k6zirat be6rkez6s6t megelozo hirom 6vben hatis-sal lehettek a cikk megirisira.

research paper on diabetes and obesity

Irodalom [1] Hu, F. Diabetes Care,34 6 Diabetes Rev. Renal Physiol. Food Chem. Recent Pat. Immune Drug Discov.

Abstract EN Obesity is a growing health problem worldwide.

Cell Dev. M, Kim, J. H, et al. Cell Death Dis. Cell Biol. Acta,6 Redox Signal. Trends Endocrinol. Science, World J. FEBS J. Diabetes,58 8 Diabetes Metab.

Publication detail

M, Medhat, A M, et al. Diabetes Res. Drugs,10 4 Future Med. Csala Miklos dr.

Kerjük megrendelöink szives megerteset.